Kancelaria Notarialna Dębica - godło RP

Notariusz Wojciech Notariusz Dębica

Linki

 

Poniżej znajdą Państwo odnośniki do przydatnych ważniejszych stron internetowych organów i instytucji związanych z funkcjonowaniem i działalnością kancelarii notarialnej.


Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych (Elektroniczne Księgi Wieczyste)
http://ekw.ms.gov.pl

Krajowy Rejestr Sądowy (Elektroniczne Odpisy z KRS)
https://ems.ms.gov.pl/

Ewidencja Działalności Gospodarczej
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
http://dziennikustaw.gov.pl/

Internetowy System Aktów Prawnych
http://isap.sejm.gov.pl/

Ministerstwo Sprawiedliwości
http://ms.gov.pl/

Ministerstwo Finansów
http://www.mf.gov.pl/

Krajowa Rada Notarialna
http://www.krn.org.pl/

Izba Notarialna w Rzeszowie
http://rzeszow.notariat.info.pl/

Notariusz.pl
http://www.notariusz.pl/

Sąd Najwyższy
http://www.sn.pl

Naczelny Sąd Administracyjny
http://www.nsa.gov.pl/