Kancelaria Notarialna Dębica - godło RP

Notariusz Wojciech Notariusz Dębica

Opłaty i podatki

 

Za dokonanie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie nie większe jednak niż stawki taksy notarialnej określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz wynagrodzenia powiększonego o podatek VAT, którego notariusz jest podatnikiem, notariusz pobiera także następujące podatki i opłaty. Są to:

  1. podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia z dnia 09.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych
  2. podatek od spadków i darowizn z dnia 28.07.1983 roku o podatku od spadków i darowizn
  3. opłata sądowa z dnia 28.07.2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.


Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych tj. Urzędu Skarbowego ze względu na miejsce położenia kancelarii notarialnej (Urząd Skarbowy w Dębicy, ulica Kolejowa 21) oraz sądów prowadzących księgi wieczyste właściwych według miejsca położenia nieruchomości.

Notariusz nieodpłatnie przesyła wypisy i odpisy aktów notarialnych do właściwego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego celem dokonania wpisów w księgach wieczystych, do Urzędu Skarbowego, Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego oraz innych właściwych instytucji (np. Wójta Gminy/Prezydenta Miasta).

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszelkie informacje związane z dokonywaniem czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie.